6

Advanced Note-4

Advanced Note -4

1 / 1

Adavanced Note -4

31. 성희롱 ( यौन दुर्व्यवहार )

32.제조업 수공구 과 기계 ( उत्पादन क्षेत्रका हाते औजार तथा मेसिन )

33.작업에 필요한 도구 ( काम गर्दा आवश्यक पर्ने औजार )

34. 포장 작업 ( प्याकिङ गर्ने काम )_1.jpg

35. 안전한 도구 및 기계 사용법 ( सुरक्षित औजार र मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका )

36. 건설 현장에 중장비 ( निर्माणस्थल ठूला उपकरणहरू )

37. 한국 농촌의 사계절 ( कोरियाको कृषिक्षेत्रको चार ऋतु )

38. 축산업과 어업 현장에 작업 ( पशुपालन तथा माछापालन क्षेत्रको कार्य )

39. 직장 사고 ( कार्यस्थलको दुर्घटना )

40. 신체 기관과 보호구 ( शरीरको भाग र सुरक्षा सामग्री )

41. 건강을 위한 스트레칭 ( स्वास्थ्यको लागि स्ट्रेचिङ )

42. 고용허가제 ( रोजगार अनुमति प्रणाली )

43. 표준 근로 계약서 ( स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र )

44. 외국인 등록 제도 ( बिदेशी दर्ता प्रणाली )

45. 보험 ( बीमा )

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments